Visie en missie

Onze visie: waar staan wij voor?

Ons uitgangspunt is ‘Ieder kind kan alles leren’.
Daarmee dagen we de kinderen en onszelf elke dag op een positieve manier uit.
Iedereen gaat respectvol met elkaar om; we zijn nieuwsgierig, ook naar elkaar,
en we werken samen om het beste in ieder kind naar boven te halen.

 

Een veilige, open school

We zijn een school die veiligheid, ruimte en uitdaging biedt; kinderen komen bij ons tot ontwikkeling omdat ze zichzelf kunnen zijn. Daar werken we iedere dag aan. Op de vraag 'hoe gaan we met elkaar om?' is altijd weer het antwoord:  respectvol. We leren de kinderen wat dat van ieder van ons vraagt, hoe 'respectvol' eruit ziet, hoe fijn dat is voor jezelf, hoe je het aan een ander kan zien, welke positieve keuzes je kan maken. 

Om de kinderen hierbij te helpen, hangen in iedere groep de regels van de school.
Het gaat om regels als 'We luisteren naar elkaar' en 'Zeg ik: stop, hou dan op'.

We geven zelf het goede voorbeeld in onze omgang met elkaar. Dat geldt voor de school als geheel: in de relatie tussen de leerkrachten onderling, tussen leerkrachten en directie, leerkrachten en ouders/verzorgers, in gesprekken met ouders, in gesprekken met kinderen.
 

Taal is leven, leven is taal

Op de Monchyschool is veel aandacht voor taalontwikkeling. Je goed kunnen uiten, helpt in de omgang met jezelf, met de andere kinderen, met de leerkrachten, en ook in je werkhouding en leerresultaten. Dit betekent dat taalonderwijs verweven is met alle vakken en activiteiten. 
 

Ieder kind kan alles leren

We hebben vertrouwen in de ontwikkeling van van ieder kind. Ook daar werken we iedere dag aan. Het allerbelangrijkste is om te zien hoeveel kinderen kunnen en weten; en hoe het kind uitgedaagd kan worden nog meer te kunnen en te weten.
Om ieder kind alles te laten leren, zijn goede leerkrachten nodig. Leerkrachten die doelgericht lesgeven en zorgen voor succeservaringen bij de kinderen. Leerkrachten die weten hóe kinderen leren, wat ze moeten doen bij het ene kind en wat werkt bij het andere kind.
 

We doen het samen

Op de Monchyschool werken we samen, want samen kun je meer dan alleen. Dat geldt voor de kinderen, voor de leerkrachten, voor de directie.  De leerkrachten zijn iedere week met elkaar in gesprek hoe het onderwijs nog beter kan worden. Ze zoeken met elkaar wat het beste werkt. Ook werken we samen met ouders/verzorgers. Want als school en ouders/verzorgers verbonden zijn met elkaar,  stimuleren we samen het leren van de kinderen.

Onze missie: waar gaan wij voor?

Kinderen die zichzelf kunnen zijn en het beste van zichzelf kunnen laten zien, dat is waar wij voor gaan.
Het beste in relatie tot zichzelf, de ander en de wereld om ons heen.
Samen met ouders/verzorgers stimuleren we de ontwikkeling van de kinderen tot zelfredzame mensen
die weten wat ze willen en kunnen.
 

Een warm welkom, een open school, veelzijdige activiteiten, plezier in leren en ontwikkeling. Als kinderen dit acht jaar lang meemaken, leggen we met elkaar een stevige basis. Ook om zelfbewust de stap naar de middelbare school te zetten.  
 

Muziek!

Kennisoverdracht en kennis toepassen: daar zijn we school voor. Maar we doen meer.  Alle kinderen krijgen twee keer per week muziekles van een vakleerkracht. Ze zingen en leren allemaal instrumenten bespelen: ritme-instrumenten, gitaar en saxofoon. Het is prachtig om te zien hoeveel plezier en positieve energie dat brengt. Ongemerkt leren de kinderen zich te presenteren en durven ze zich steeds meer te uiten. 
 

Bewegen!

Ook krijgen de kinderen twee keer per week gymles, van een gespecialiseerde leerkracht. Bewegen is natuurlijkbelangrijk om goed in je vel te zitten, om plezier te ervaren van sport en spel, bij jezelf en samen met anderen. En te merken dat je ieder jaar meer kunt. Ongemerkt leren de kinderen ook respectvol omgaan met elkaar, leren ze omgaan met winnen en verliezen, met doorzetten en samenwerken. 
 

Wilt u meer lezen waar wij voor staan en waar wij voor gaan?

In ons schoolplan hebben we de lijnen uitgezet voor de periode 2020-2024.
Wilt u ons schoolplan 2020-2024 lezen? Klik hier.