Klachtenregeling en privacybeleid

De Monchyschool is onderdeel van stichting Flores Onderwijs.

Privacybeleid
Ons privacybeleid en onze privacyverklaring is op stichtingsniveau opgesteld.
Op de website van onze stichting (floresonderwijs.nl) kunt u lezen hoe wij ervoor zorgen
dat persoonsgegevens goed zijn beveiligd en welke rechten u heeft ten aanzien van de
gegevens van uw kind(eren).

Klachtenregeling
Ook de klachtenregeling is te lezen op de website van Flores Onderwijs.
Heeft u een klacht? Kom naar school! We nemen de tijd voor u.

Klik hier voor de meest recente informatie.