Ouders

Betrokkenheid van ouders en verzorgers wordt zeer gewaardeerd.
Hoe beter ouders en school samen optrekken, hoe beter we het doen voor alle kinderen.

Ouders zijn van harte welkom in de school!
U bent iedere dag welkom om uw kind te brengen en te halen, om kort iets te vragen aan de leerkracht, om een gesprek te hebben, om te helpen bij activiteiten, om te vertellen over uw beroep. Betrokken ouders hebben een positieve invloed op alles wat er op school gebeurt.

Informatie voor ouders
We organiseren infromatie-momenten (die aansluiten bij haal- en brengmomenten), ouderavonden, workshops, activiteiten voor ouders en kinderen.

Ouders en verzorgers ontvangen iedere maand de nieuwsbrief. Hierin staat informatie over ontwikkelingen in de school en in de wijk, verjaardagen van kinderen, belangrijke data. De nieuwsbrieven en andere brieven worden verstuurd door de directie.

In gesprek
Alle ouders en verzorgers worden drie keer per jaar uitgenodigd voor een gesprek: in september, in februari en in juni. Uw kind krijgt in februari en in juni een rapport. Vanaf groep 4 zijn de kinderen ook bij het gesprek in september.

U mag altijd tussentijds om een gesprek vragen. Ook wij kunnen u tussendoor uitnodigen voor een gesprek.

Ouderraad
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de kinderen en hun ouders en verzorgers. De ouderraad helpt bijvoorbeeld bij het organiseren van het Nationaal Schoolontbijt, bij sportactiviteiten, bij het versieren van de school en bij het begeleiden van kinderen tijdens een uitstapje.

Wilt u meer weten over de Ouderraad? Vraag dan naar Anja Huibers, leerkracht van groep 1-2.

Medezeggenschapsraad (MR)
De MR denkt met alles mee dat in de school gaande is. De MR heeft op een positieve manier invloed op het schoolbeleid, ze geven gevraagd en ongevraagd advies. Ze leveren een constructieve bijdrage aan het ontwikkelen en updaten van beleidsstukken en werken aan een goed geïnformeerde achterban.

Dit gebeurt door:
 • De beleidsvoorstellen van de directie of het bestuur te beoordelen en gebruik te maken van advies-, instemmings-, informatie-, initiatiefrecht en recht op overleg;
 • Actief met de achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de school beïnvloeden.
De uitgangspunten van de MR zijn:
 • Het leveren van een positieve bijdrage aan de Monchyschool;
 • Het gericht zijn op het blijven ontwikkelen van goed onderwijs;
 • Het invullen van medezeggenschap binnen de school;
 • Het uitoefenen van invloed op het beleid dat op school door de directeur wordt gevoerd;
 • Het beoordelen van beleidsvoorstellen van de directie en daarnaast ook zelf met ideeën komen middels gevraagd en ongevraagd advies;
 • Het onderhouden van contacten met ouders en verzorgers en openstaan voor vragen, opmerkingen en reacties van ouders en personeel;
 • Het beschikbaar stellen van agenda en verslagen voor ouders/verzorgers en personeel.
De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten:
 • H. Ouali, ouder
 • A. Hagen, ouder
 • E. Pothoven, leerkracht
 • M. de Ronde, leerkracht 
De MR komt vijf keer per jaar bij elkaar en nodigt de directeur bij uit.

De MR is altijd beschikbaar voor vragen of informatie. Zoekt u contact met de MR? Bel naar school, dan zorgen we ervoor dat u snel een MR-lid spreekt.

De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)
De Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad functioneert op het niveau van onze stichting: Flores Onderwijs. Elke MR van een Flores-school kan een personeels- en/of een oudervertegenwoordiger afvaardigen naar de GMR, als daar plaats voor is. Deze raad behandelt ontwikkelingen die van gemeenschappelijk belang zijn voor de scholen van Flores Onderwijs.