Schoolondersteuningsprofiel

In het Schoolondersteuningsprofiel kunnen ouders en verzorgers lezen hoe passend onderwijs er op onze school uitziet.
Welke ondersteuning bieden we? Welke leerlingen plaatsen we wel of niet? Wat verwachten we van de professionals in de school?
Hoe zorgen we ervoor dat we de verwachtingen waar kunnen maken?

U leest hier het Schoolondersteuningsprofiel van schooljaar 2023-2024.