Jeugdgezondheidszorg

Tijdens de basisschool-tijd ontwikkelen de kinderen zich enorm. Dat weet u als ouder/verzorger als geen ander. Eén van de partners met wie we als school samenwerken is de jeugdgezondheidszorg van de GGD. Daar kunt u terecht met vragen over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind.

* Soms zijn er vragen die we, samen met u, het beste aan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunnen voorleggen. Uiteraard alleen met uw toestemming. U kunt ook zelf vragen aan de juf van uw kind om een afspraak met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

* De spraak- en taalontwikkeling is belangrijk voor het leren lezen, het meedoen met de lessen en het contact maken met anderen. Daarom biedt de GGD-logopediste ieder kind in de kleuterperiode een gesprekje aan, waarbij de stem, de uitspraak, de taalontwikkeling en het gehoor worden gecheckt. Uw kind benoemt plaatjes, zegt woorden en zinnen na en voert opdrachten uit met speelgoed. U hoort wat de uitkomsten van dit gesprekje met de logopediste zijn.

* De jeugdverpleegkundige doet twee keer een onderzoekje in de basisschooltijd. De eerste keer als uw kind 5 of 6 jaar is en in groep 2 zit. De tweede keer als uw kind 10 of 11 jaar is en in groep 7 zit. U mag hier bij zijn.
Voor het onderzoek krijgt u een brief thuisgestuurd, zodat u weet wanneer uw kind aan de beurt is. In de brief staat ook hoe u de afspraak kunt verzetten of eventueel afzeggen.