Groep 3
VEILIG LEREN LEZEN
 
Afgelopen week hebben de kinderen het woord 'koek' geleerd.
We hebben koekjes gebakken èn koekjes versierd met het woord 'koek'.


REKENEN
Bij onze rekenmethode ´Wereld in getallen´, hebben we elke week één projectles. Deze week gingen we aan de slag met blokkenbouwsels. In tweetallen hebben de kinderen bouwsels nagebouwd.  De vragen die hierbij naar voren kwamen waren:  Kunnen alle bouwsels nagebouwd worden?  Uit hoeveel blokken bestaat elk bouwsel? Voor welk bouwsel worden de meeste / minste blokken gebruikt?SAMENWERKEND LEREN
We hebben tijdens de leesles gewerkt met een placemat.  De kinderen hebben, met behulp van een vertelplaat, allerlei woorden bedacht met de letter -oo-
KERN 2 VAN VEILIG LEREN LEZEN
We zijn nu bezig  in kern 2 van Veilig leren lezen. Het thema is ´het lichaam´. Tijdens knutselen hebben de kinderen een skelet gemaakt van rietjes.  Onderstaande woorden leren we in kern 2.

DE EERSTE SCHOOLWEEK
VEILIG LEREN LEZEN

Het leren lezen speelt een belangrijke rol in  groep 3.  De methode "Veilig Leren Lezen" is opgebouwd uit 12 kernen. Aan iedere kern wordt zo'n 3 tot 4 weken gewerkt.

De woorden die we in de eerste vier weken leren zijn:


 
Powered by BasisOnline