Schoolplan

HET SCHOOLPLAN
Het schoolplan is een kwaliteitsdocument waarmee de school intern en extern aangeeft waar zij staat en wat in een periode van vier jaar op verschillende beleidsterreinen nagestreefd wordt. Op dit moment wordt het huidige plan geëvalueerd en zijn wij druk bezig om de plannen voor de komende vier jaar vast te stellen.
Hieronder vindt u het CONCEPT SCHOOLPLAN 2013-2017. Het plan moet nog wel worden goedgekeurd door de MR en het bevoegd gezag.

CONCEPT_SCHOOLPLAN_2013-2017.pdf
Powered by BasisOnline