Tevreden ouders en tevreden kinderen

We zijn trots op de hoge tevredenheid van ouders en kinderen van onze school.
De tevredenheid is voor het laatst gemeten in het voorjaar van 2022.

Ouders geven de Monchyschool een 9,1
Maar liefst 93% van de ouders heeft de tevredenheidsenquête ingevuld.
De vorige meting waren in 2017 en in 2019.
Toen waardeerden de ouders de school met een 7,8 (2017) en 8,7 (2019).

In 2022:  hoogste scores van een 9,3
 • het plezier waarmee het kind naar school gaat
 • mijn kind voelt zich veilig op school
 • tevreden met wat mijn kind op school leert
 • het contact met de leerkrachten
In 2022: "laagste" score van een 8,7
 • mijn kind wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen

Kinderen geven de Monchyschool een 8,7
Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hebben de enquête ingevuld.

De hoogste scores:
 • veiligheid in de school
 • aanpak van pestgedrag
 • lessen taal en rekenen
Aandachtspunten zijn:
 • kinderen vragen om meer mee te denken
  Inmiddels heeft de Monchyschool een kinderraad, vanaf september 2019
 • begrijpend lezen vinden de kinderen moeilijk
  Inmiddels werken we aan een verbeterplan 'begrijpend lezen' , dat is gestart in september 2020
Powered by BasisOnline