Tevreden ouders en tevreden kinderen

We zijn trots op de hoge tevredenheid van ouders en kinderen van onze school.
De tevredenheid is voor het laatst gemeten in het voorjaar van 2019.

Ouders geven de Monchyschool een 8,6
Maar liefst 93% van de ouders heeft de tevredenheidsenquête ingevuld.

De hoogste scores van een 9,1:
 • het plezier waarmee het kind naar school gaat
 • het contact met de leerkrachten
De "laagste" score van een 8,1:
 • uitdaging voor de kinderen die gemakkelijk leren
  Mede hierdoor krijgen snel-lerende kinderen vanaf 2019-2020 uitdagende opdrachten en worden zij door de extra leerkrachten hierin begeleid,
  zodat ze er ook in de klas goed mee verder kunnen

Kinderen geven de Monchyschool een 8,7
Alle kinderen van groep 5, 6, 7 en 8 hebben de enquête ingevuld.

De hoogste scores:
 • veiligheid in de school
 • aanpak van pestgedrag
 • lessen taal en rekenen
Aandachtspunten zijn:
 • kinderen vragen om meer mee te denken
  Inmiddels heeft de Monchyschool een kinderraad, vanaf september 2019
 • begrijpend lezen vinden de kinderen moeilijk
  Inmiddels werken we aan een verbeterplan 'begrijpend lezen' , dat is gestart in september 2020
Powered by BasisOnline